Herøy kommune

Sykepleier/Vernepleier

 

Hjemmetjenesten i Herøy kommune har ledig 100 % svangerskapsvikariat i turnus.

 

Snarlig tiltredelse.
Er du nyutdannet eller snart utdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

 

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1850 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil.

Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy  kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane, motocrossbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Det er gode økonomiske betingelser i kommunen ved blant annet kryssordning for barn i barnehage og SFO slik at barn nr to er 50% reduksjon på.

Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har et aktivt næringsliv og er et av landets største oppdrettsområder.

 

 

Beskrivelse avdelingene

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og heldøgns bemannede omsorgsboliger . Det er 9 leiligheter og 8 nye omsorgshybler. I forbindelse med samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng) for somatikk og psykisk helse. I tillegg har avdelingen avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering.

Mange yrkesgrupper jobber I hjemmetjenesten, og yter daglig pleie og omsorg for pasientene. Stillingene I hjemmetjenesten er hovedsakelig bemannett av sykepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere, i tillegg har herøy kommune 100 % ergoterapeut og  er nært  tilknyttet  til  lege, tannlege og fysioterapeuter.

Hjemmesykepleien skal, gjennom  hjelp til selvhjelp, gi pasientene mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta pasientenes  egenaktivitet og ressurser. Skape trygge forhold som  tilstrekkelig hjelp og mestring av egen helse.

Herøy sykehjem ligger i tilknyttning til omsorgsboligene og tilbyr langtidsopphold, for eldre og andre pleietrengende.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver som pasientoppfølging, forsvarlig medikamenthåndtering, legevisitt, samtaler med pårørende med mer.
 • Sørge for at beboeren og pårørende opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.
 • Veilede kolleger, samarbeidspartnere og studenter. Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten og inn i arbeidsfellesskapet.
 • Benytte og videreutvikle fagkunnskapen i det daglige arbeidet. 
 • Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet.
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner.
 • Primærkontakt for en eller flere brukere.
 • Ansvar for det sykepleiefaglige i Pleie og Omsorgstjenesten.
 • Samarbeid på tvers innen Pleie og Omsorg.  
 • Bakvakt må påregnes

 

Krav til kompetanse

 • Autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier.
 • Sykepleiere/ vernepleiere med relevant videreutdanning vil bli prioritert ved ansettelse.
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Førerkort klasse B

 

Vi søker en person som har 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • En løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Vil være med å skape et godt, varmt og humørfylt hjem til våre eldre.
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for målgruppen er en forutsetning

 

Kvalifikasjoner

 • Du har 3-årig sykepleie/vernepleier og har norsk autorisasjon
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Cos doc er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. 
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon.

 Politiattesten må fremlegges før tiltredelse. Den må ikke være eldre enn tre måneder.

 

 Herøy kommune tilbyr startlønn tilsvarende 10 år ansiennitet til nyutdannet sykepleiere og vernepleiere. 

 Herøy  kommune tilbyr nå alle sykepleier- og vernepleierstudenter muligheten til å søke på stipend på opptil 75.000,- kroner og fast jobb.

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

06.01.2023

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten

Kontaktpersoner:

Wenche Sæthre Jørgensen

mob: +47 90629198

Adresse:

Karolineveien 50 8850 Herøy

Kart: