Herøy kommune

Stabs- og HR-sjef i Herøy kommune

Om oss i Herøy kommune

I Herøy kommune er vi stolte av en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Her er lite byråkrati, god intern kommunikasjon og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. Vi har både spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver hvor vi får ansvar og mulighet til å gjøre mer enn basisoppgavene.

Hos oss finner du dyktige kollegaer, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon

Kommunen er i utvikling, derfor søker vi deg som ser muligheter og ønsker å være med å påvirke fremtidens tjenester i kommunen.

 

Om stillingen

Herøy kommune har ledig en nyopprettet stilling som leder for HR (personal)- og fellestjenester – Stabs- og HR-sjef

Stillingen er direkte underordnet kommunedirektøren og er tillagt personalansvar for HR, arkiv, servicetorg, IKT og politisk sekretariat. Stillingen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Leder for personal- og fellestjenester skal jobbe strategisk med personalområdet i kommunen, samt bistå ledere i deres personalarbeid. Det skal også tilrettelegges for utvikling av servicetorget internt og overfor brukerne, sammen med meget kompetente personer i avdelingen. Andre fellesoppgaver innen ledelse er også tillagt stillingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av kommunenes overordnede personalpolitikk - retningslinjer og rutiner mm knyttet til HR-området
 • Hovedansvar for avtaleverk, lokale lønnsforhandlinger samt lede kommunens administrative forhandlingsutvalg
 • Personal- og økonomiansvar for ansvarsområdet
 • Forhandlingsleder etter Hovedavtalens bestemmelser
 • Ansvar for dialog og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene gjennom planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte
 • Koordinering av kommunens HMS-arbeid og ivaretakelse av IA-avtalen
 • Koordinering og saksbehandling opp mot Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget
 • Ansvar for strategisk kompetanse- og rekrutteringsarbeid
 • Møter fast i kommunedirektørens ledergruppe
 • Bistå kommunedirektør og kommunalsjefer-/enhetsledere i personalspørsmål
 • Gjennomføring av kommunens felles velferdstiltak
 • Ansvar for å videreutvikle Servicetorget som en innad- og utadrettet serviceenhet
 • Følge opp kommunens arbeid med beredskap
 • Administrere felles innkjøpsordningen
 • Saksbehandling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant høyere utdanning på universitet/høgskole innen fagområdet.
 • Ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor.
 • Forståelse for å lede i en politisk styrt organisasjon
 • God kunnskap om HR -faget, herunder gjeldende lov- og avtaleverk
 • Erfaring fra endringsledelse og omstillingsprosesser
 • God digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingskompetanse
 • Evne til nytenking og å motivere for endring
 • Evner å bygge relasjoner innad i gruppen og til øvrige områder og avdelinger i kommunen
 • Personlig egnethet som samarbeidsevne, interaksjon, gjennomføring, selvstendig jobbing og evne til å identifisere seg med kommunen og dens verdier, vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte medarbeidere
 • Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

 

Kontaktperson

Kommunedirektør John Arne Andersen (902 77 267) epost: john.arne.andersen@heroy-no.kommune.no eller kommunalsjef for helse, omsorg og integrering Siv Nilsen (482 01 382) epost: siv.nilsen@heroy-no.kommune.no .

Det kan tas uforpliktende kontakt med oss for mere informasjon om stillingen og kommunen. Søkere må påregne offentliggjøring av søkerlisten. Skulle man ønske unntatt offentlighet må dette anmodes om og begrunnes i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Om Herøy kommune

Herøy kommune med slagordet «Et hav av muligheter», er vakker og ligger på Helgelandskysten. Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård og består av flere tusen holmer og skjær. Flere av disse er bebodd. Herøy er knyttet sammen med bro til nabokommunen Dønna. Hovedøyene i Herøysamfunnet er knyttet sammen med veifyllinger og broer. Det er fergesamband til fastlandet (Søvik), som betjenes av to ferger som tar omtrent 30 minutter over fjorden. Det er også mulighet å reise med ferge fra Bjørn på Dønna til Sandnessjøen. Daglig går hurtigbåt til Sandnessjøen.

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, er sjansen stor for at du til å stortrives på Helgeland..

Regionsenteret Sandnessjøen, ca. 20 km fra kommunesenteret Silvalen, har flyplass med gode flyforbindelser og hurtigruteanløp. Det er en times bilkjøring fra Sandnesjøen til Mosjøen, som også har flyplass og togforbindelse nord- og sørover. Herøy kommune sysselsetter ca. 185 årsverk og har årlig et budsjett på ca. 200 millioner.

Ytterligere opplysninger finner du på kommunens hjemmeside https://www.heroy-no.kommune.no/ og infoavisen Herøyfjerdingen https://www.heroyfjerdingen.no/ . Det er nettopp laget informasjonsfilm om kommunen som du finner på denne lenken https://www.heroy-no.kommune.no/cppage.6552897-189942.html .

 

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.12.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Herøy (Nordland)

Adresse:

Silvalveien 1 8850 Herøy

Kontorplassering: