Herøy kommune Herøy sykehjem

Sykepleier / Vernepleier

 

 

Herøy sykehjem har ledig 100 % fast sykepleier-vernepleierstilling i turnus. 

Snarlig tiltredelse. 

 

 

 

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1850 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy  kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane, motocrossbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Det er gode økonomiske betingelser i kommunen ved blant annet kryssordning for barn i barnehage og SFO slik at barn nr to er 50% reduksjon på. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har et aktivt næringsliv og er et av landets største oppdrettsområder. Se vår facebookside `Herøy omsorgssenter Nordland `for å få innblikk i vår arbeidshverdag.

 

 

Vi ønsker en sykepleier eller vernepleier som virkelig vil være med på å skape gode dager for våre beboere. Vi trenger deg som ser muligheter og er engasjert i hvordan de eldre har det på sykehjem. Vi vil ha deg som har et bankende hjerte og et skarpt hode for å utvikle faget hos oss. 

Herøy sykehjem er inndelt i en somatisk og en skjermet avdeling. Det er til sammen plass for 20 pasienter. 

Sykehjemmet tilbyr langtidsopphold for eldre og andre pleietrengende. Flere yrkesgrupper jobber på sykehjemmet hvor de yter daglig omsorg og pleie for pasientene. 

Vi har fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, aktivitør og tilsynslege på huset.

 

 

Vi søker en person som har 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Kan arbeide selvstendig, så vel som i team

 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes

 • En løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer

 • Vil være med å skape et godt, varmt og humørfylt hjem til våre eldre.

 • Godt humør

 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for målgruppen er en forutsetning

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver som pasientoppfølging, forsvarlig medikamenthåndtering, legevisitt, samtaler med pårørende med mer.

 • Sørge for at beboeren og pårørende opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt.

 • Veilede kolleger, samarbeidspartnere og studenter. Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten og inn i arbeidsfellesskapet.

 • Benytte og videreutvikle fagkunnskapen i det daglige arbeidet. 

 • Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet.

 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner.

 • Primærkontakt for en eller flere brukere.

 • Samarbeid på tvers innen Pleie og Omsorg.  

 

Kvalifikasjoner

 • Du har 3-årig sykepleie- / vernepleieutdanning, og har norsk autorisasjon 

 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse

 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten

 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Cos doc er en fordel.

 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. 

 • Gode samarbeidsevner.

 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon.

 Politiattesten må fremlegges før tiltredelse. Den må ikke være eldre enn tre måneder.

 

 Herøy kommune tilbyr startlønn tilsvarende 10 år ansiennitet til nyutdannet sykepleier og vernepleiere. 

 Er du nyutdannet eller snart utdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

 Herøy  kommune tilbyr nå alle sykepleier- og vernepleierstudenter muligheten til å søke på stipend på opptil 75.000,- kroner og fast jobb.

Er du nyutdannet eller snart utdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

 

 

 

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

06.01.2023

Arbeidssted:

Pleie og omsorg

Kontaktpersoner:

Marit Reitan Kjemsås

mob: +47 41526820

Adresse:

Karolineveien 50 8850 Herøy

Kart: