Herøy kommune Herøy barnehage

Ledige stillinger i Herøy barnehage

Barne- og ungdomsarbeider

Ved Herøy barnehage er det nå spennende stillinger ledig.

  1. 100% fast stilling. Oppstart snarest.

        2. 50% fast stilling. Oppstart snarest

Det er ønskelig med barnehagefaglig utdanning eller erfaring.

Herøy barnehage er en kommunal 6-avdelings barnehage, med opptil 108 plasser i alderen 0 til 6 år. Vi ligger sentralt i forhold til både naturen og vårt nærmiljø. Vi har fokus på friluftsliv og utelek, samt språk og kommunikasjon. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra 8 forskjellige land.

Vi søker deg som:

-er utdannet barne- og ungdomsarbeider, evt har annet barnehagefaglig utdanning eller erfaring.
-kan planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
-er friluftinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.
-deltar i frilek og andre pedagogiske aktiviteter
-kan jobbe målrettet med barnet i fokus
-har gode samarbeidsevner
-er serviceinnstilt og brukerorientert
-fleksibel og positiv
-stabil og punktlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.

Vi tilbyr deg:
• Et faglig godt miljø og spennende utfordringer.
• å være en del av lederteamet i barnehagen
• En lærende organisasjon som er i endring og utvikling
• Fine turer i nærområdet og flotte naturopplevelser.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager

 

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Søknadsfrist:

24.06.2022

Arbeidssted:

Herøy barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse:

Åsveien 8 8850 Herøy

Kontorplassering: