Herøy kommune Herøy helsesenter

Spennende stilling innen psykisk helsearbeid

Ønsker du å jobbe innen psykisk helse i en spennende kommuen med trivelige kollegaer kan dette være dette jobben for deg. Vi har ledig 100 % fast stilling etter at vår kollega har valgt å gå av med pensjon. 

Psykisk helse er organisert sammen med helsetjenesten, og har kontorer på helsehuset sammen med legetjenesten, helsestasjon og tannhelsetjenesten. Arbeidsområdet er  oppfølging av menneske med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Det er en kommunal tjeneste med vidt arbeidsfelt.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Følge opp mennesker med psykiske helseplager og/ eller rusproblemer.
 • Individuelle samtaler, telefonveiledning og oppfølging i grupper.
 • Benytte seg av kognitive tilnærmingsmetoder.
 • Deltaking i, og oppfølging av dagaktivitetssenter.
 • Kartlegging og avklaring av den enkeltes behov for tjenester.
 • Være koordinator i individuell plan.
 • Delta i og opprette ansvarsgruppe for enkelte personer.
 • Samarbeide med andre avdelinger i kommunen og eksterne samarbeidspartnere.
 • Andre oppgaver knytt til drift av tjenesten, som deltagelse i psykososialt kriseteam

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant 3-årig helse- og/ eller sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.
 • Arbeidserfaring med mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse og/ eller rusmidler.
 • Erfaring med og kjennskap til elektronisk databehandling.
 • Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Må ha førerkort kl. B og det er ønskelig at du kan disponere bil.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
 • Videreutdanning i kognitiv terapi.
 • Kjennskap og erfaringer med ulike kognitive tilnærminger og behandlingsformer

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

 • Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
 • Evne til å bygge gode relasjoner og ha kontinuitet i arbeidsutførelsen.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Stabil og trygg, med evne til å gi omsorg og sette grenser. 
 • Evne til vurderinger bygd på faglige betraktninger.

Personlige egenskaper blir vektlagt.

Søkere uten videreutdanning i psykisk helsehjelp må stille seg positiv til å gjennomføre videreutdanning .

Vi tilbyr:
• Spennende, varierte og interessante arbeidsoppgaver i tillegg til faglige utfordringer.
• Tverrfaglig, positivt, inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstid: Dagtid, 37,5 timer pr. uke.
Noe forskjøvet arbeidstid må tidvis kunne påregnes.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Herøy (Nordland)

Kontaktpersoner:

Adresse:

Nesveien 10 8850 Herøy

Kontorplassering: