Herøy kommune Herøy barnehage

Ledige stillinger i Herøy barnehage

Barnehagelærer

 

 

Ved Herøy barnehage er det nå spennende stillinger ledig.

2 x 100% barnehagelærer, fast. Oppstart snarest evt. etter avtale.

Herøy barnehage er en kommunal 6-avdelings barnehage, med 108 plasser i alderen 0 til 6 år. Vi ligger sentralt i forhold til både naturen og vårt nærmiljø. Vi har fokus på voksenrolle, sosial kompetanse og relasjonsbygging. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra 12 forskjellige land.

Barnehagelærer

Vi søker deg som:
-er utdannet barnehagelærer
-tar lederansvar, er beslutningsdyktig og tydelig.
-kan organisere og lede en avdeling
-planlegger, gjennomfører, evaluerer arbeidet sitt og er åpen for læring
-har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
-har evne til å tenke nytt og videreutvikle barnehagen
-har erfaring fra barnehage
-kan jobbe målrettet med barnet i fokus
-har gode samarbeidsevner
-er serviceinnstilt og brukerorientert
-fleksibel og positiv
-stabil og punktlig
-er friluftinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.

Vi tilbyr deg:
• et faglig godt miljø og spennende utfordringer.
• å være en del av lederteamet i barnehagen
• en lærende organisasjon som er i endring og utvikling
• fine turer i nærområdet og flotte naturopplevelser.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

 

S

 

 

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Søknadsfrist:

20.05.2022

Arbeidssted:

Herøy barnehage

Kontaktpersoner:

Adresse:

Åsveien 8 8850 Herøy

Kontorplassering: